ثبت نتایج دوره دوازدهم EQAP در سایت برنامه از تاریخ 91/05/16 لغایت 91/05/31 امکان پذیر است. از همکاران محترم خواهشمندیم نسبت به ثبت نتایج در این محدوده زمانی اقدام فرمایند.